Dokumen
Maklumat undang-undang

Disini, kami menyatakan kepada anda dokumen utama yang mengawal aktiviti OnFin.
Perjanjian Pelanggan
Perjanjian Rakan Kongsi
Sijil pendaftaran syarikat
Dasar pencegahan pengubahan wang
Polisi KYC
Pendedahan Risiko
Polisi GDPR
Bonus Program Terms & Conditions
Syarat Penggunaan